כדור בורוד

170 ₪

זר כדור בורוד זר רק מורדים פתוחים צמודים ארליה ומגנית מכופלת סביב170 ₪